Kazneno pravo

Obrana u svim vrstama kaznenih predmeta

Zastupanje oštećenika u kaznenim postupcima 

Sastavljanje kaznenih prijava 

Obrana u prekršajnim postupcima

Obvezno i trgovačko pravo

Savjetovanje vezano uz pravne poslove trgovačkih društava


Izrada trgovačkih ugovora
Zastupanje pred sudovima u svim vrstama postupaka za pravne osobe


Izrada svih akata za trgovačka društva (izjava o osnivanju, društveni ugovor, statut i dr.)


Obavljanje svih pravnih radnji pri osnivanju trgovačkih društava (društva s ograničenom odgovornošću, dioničkih društava i dr.)


Obavljanje svih pravnih radnji pri upisu promjena u sudskom registru
Predstečaj, stečaj i likvidacija


Prijava tražbina u stečajnom postupku


Naplata potraživanja


Druge pravne radnje vezane uz trgovačka društva

Upravno pravo

Zastupanje pred upravnim sudovima


Izvlaštenje nekretnina


Postupak legalizacije nekretnina


Podnošenje redovnih i izvanrednih pravnih

lijekova u upravnom postupku

Nasljedno pravo

Zastupanje pred upravnim sudovima


Izvlaštenje nekretnina


Postupak legalizacije nekretnina


Podnošenje redovnih i izvanrednih pravnih

lijekova u upravnom postupku

Ugovorno pravo

Izrada kupoprodajnih ugovora, darovnih ugovora, ugovora o najmu, ugovora o zakupu…


Izrada ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju


Izrada svih drugih vrsta ugovora


Savjetovanje vezano uz ugovore

Nekretnine i pravo građenja

Sastav predugovora i kupoprodajnih ugovora kod kupovine nekretnine


Provođenje postupaka uknjižbe prava vlasništva


Sastav prijedloga za upis prava vlasništva i drugih zemljišnoknjižnih prijedloga na osnovi kojih se odlučuje o brisanju, predbilježbi ili zabilježbi nekog prava


Savjetovanje vezano uz sva pravna pitanja glede nekretnina

Ovršno pravo

Izrada prijedloga za ovrhu i provođenje ovrhe


Zastupanje u ovršnim postupcima


Sastavljanje pravnih lijekova u ovršnom postupku (prigovori, žalbe)


Naplata potraživanja

Radno pravo

Savjetovanje vezano uz radno pravo
Zastupanje pred sudovima iz područja radnog prava


Izrada ugovora o radu i ugovora o djelu
izrada managerskih ugovora


Izrada drugih pravnih akata

(pravilnik o radu i dr.)

Obiteljsko pravo

Zastupanje i pravno savjetovanje u postupku razvoda braka


Podnošenje tužbi radi razvoda braka


Podjela bračne stečevine